Doplnění Pokynů

27.05.2011 06:17

Pokyny byly doplněny o informaci, týkající se startu kategorie P3!! V sobotu startuje kat P3 libovolně v čase 00 - 120, v neděli pak libovolně v čase 00 - 90 !!!!